Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan e-kitap indir

Şubat 20, 2021 0

Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a ArmağanTürkiye’de Özelleştirme ve Ötesi: Şeker Üretimi ÖrneğiVergi Hukukunda Tanık İfadelerinde Teşmil UygulamasıOECD Genelinde Tüketim Vergilerinin Gelişim Trendi: 1965-2014 Döneminin Karşılaştırmalı Bir […]

Pazarlama e-kitap indir

Ocak 2, 2021 0

PazarlamaİÇERİK• Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi Ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi• İlişkisel Pazarlama Ve Müşteri Değeri• Pazarlama Ve Toplum• Pazarlama Çevresi• Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama […]

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi e-kitap indir

Aralık 20, 2020 0

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimiİçerik Birinci BölümKamu Mali Yönetimi: Genel Çerçevesi, İlkeler Ve Kurumlar İkinci BölümKamu Hesapları Üçüncü BölümKamu Mali Yönetiminde Bütçenin Kontrolü, Denetimi Ve Yargısı Dördüncü BölümKamu Kurumlarında […]

Küreselleşme ve Ulus Devlet e-kitap indir

Aralık 13, 2020 0

Küreselleşme ve Ulus DevletKüreselleşe ve Ulus DevletSermaye akımlarının ulus devletin bağımsız makroekonomik politika uygulama yeteneğine etkileri: Türkiye örneğiKüreselleşme ve ulus devlet bağlamında dünyada doğrudan yabancı […]

Sosyal Ağ Analizi e-kitap indir

Kasım 27, 2020 0

Sosyal Ağ AnaliziBİRİNCİ BÖLÜMAĞ BİLİMİAğ BilimiİKİNCİ BÖLÜMSOSYAL AĞ ANALİZİ İŞLETME UYGULAMALARIİlçe Sanayi ve Ticaret Ağı ve Sektörel AnalizRassal Ağlarda Merkezilik Derecesi Üzerine Bir Simülasyon ÇalışmasıSosyal […]

Yükselen Piyasalar Ekonomisi e-kitap indir

Kasım 21, 2020 0

Yükselen Piyasalar EkonomisiYükselen Piyasalar Ekonomisi(Ukrayna, Tayland, Malezya Ve Peru)Yükselen Piyasalar Ekonomisi(Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır)Geçiş Ekonomilerinden Yükselen Piyasa Ekonomilere:Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan EkonomileriYükselen Piyasalar Ekonomisi Türkiye […]

Bilgisayara Giriş e-kitap indir

Eylül 4, 2020 0

Bilgisayara Giriş• Bilgisayara Giriş• Windows XP• Microsoft World 2003• Microsoft Excel 2003• Microsoft Powerpoint 2003• Microsoft Access 2003• Bilgisayar Ağları ve İnternet• Web Tasarımı• Bilgisayar […]