Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri e-kitap indir

Kasım 11, 2022 0

Çevre Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBirinci Bölüm : Çevre Sorunlarinin Çözümünde Türkiye’de Çevre Yönetimi Ve Politikalari İkinci Bölüm : Türkiye’de Çevre Sorunu Olarak Hava Kirliliği Ve Çözüm Önerileri Üçüncü Bölüm : […]

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimi e-kitap indir

Eylül 17, 2022 0

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimiİçindekiler Muhasebe Eğitiminde Güçlükler ve Önerilerİşletme Bölümü Müfredatlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı IES-2 Açısından İncelenmesiTeknolojik Öğrenme ve MuhasebeMuhasebe Eğitiminde Dijitalleşme ve EtkileriMuhasebe Mesleğindeki […]

İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım II e-kitap indir

Eylül 14, 2022 0

İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım IIİçindekiler: Bireylerin Paraya Ve Döviz Kuruna Yönelik Tutumlarının Dürtüsel Satın Alma Davranışlarıüzerindeki Etkisi: Black Frıday ÖrneğiPaylaşım Ekonomisinde İş Birlikçi Tüketim Davranışı Ve […]

Küresel Sistemde Yeşil Yönetim e-kitap indir

Mayıs 9, 2022 0

Küresel Sistemde Yeşil Yönetimİçindekiler Bölüm : Yenilenebilir Enerji Sektörünün Firma Ve Yatirimcilar Açisindan DeğerlendirilmesiBölüm : Yeşil AklamaBölüm : Yeşil İnsan Kaynaklari YönetimiBölüm : Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansal Performans İncelemesi: S&P […]

Uluslararası Finans Araştırmaları e-kitap indir

Eylül 26, 2021 0

Uluslararası Finans AraştırmalarıBölüm 1Küresel Finansal Sistemin Evrimi Bölüm 2Uluslararası Finansal Piyasal ve Finansal Araçlar Bölüm 3Kara Finans: Kara Para Aklamada Yöntemler ve Önleyici Tedbirler Bölüm 4Finansal Küreselleşmenin Ekonomik […]

Güncel Sosyal Politika Tartışmaları e-kitap indir

Eylül 5, 2021 0

Güncel Sosyal Politika Tartışmalarıİçindekiler Sosyal Bir Sorun Olarak Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakım YaklaşımlarıYaşlılığa Bağlı Bakıma Muhtaçlık Sorununa Karşı Bakım Güvence Sistemi: İsviçre ÖrneğiSağlığın Sosyal Bir […]

Çalışma Hayatının Geleceği e-kitap indir

Ağustos 22, 2021 0

Çalışma Hayatının Geleceğiİçindekiler1. Bölüm Edüstri 4.0 Ve Toplum 5.0 2. BölümÇalişma Kavraminin Değişen Anlami : Esneklik Ve Güvence Bir Arada Mümkün Mü ? 3. BölümGeleceğin Meslekleri 4. BölümDijitalleşmenin Etkisi Altinda Değişen […]

Dış Ticaret Araştırmaları (Cilt I) e-kitap indir

Ocak 9, 2021 0

Dış Ticaret Araştırmaları (Cilt I)İçindekiler Dış Ticret Ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi:Gelişmekte OlanÜlkeler İçin Ampirik Bir DeğerlendirmeFaruk Mike Uluslararası Ticarette EndekslerFatma Pınar Bedel, Bülent Darıcı Bölgesel Kalkımada Dış […]