Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı e-kitap indir

Temmuz 20, 2021 0

Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme HakkıÖrgütlerin hizmet verdikleri toplum kesimleriyle iletişim ve etkileşime girmeleri karşılıklı güven ve işbirliğine zemin hazırlayarak amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak […]

Miras Hukuku e-kitap indir

Temmuz 11, 2021 0

Miras HukukuMiras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur.1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 […]

Medeni Hukuk e-kitap indir

Temmuz 8, 2021 0

Medeni HukukMedeni Hukuk dersi okutulan Fakülte ve Yüksekokullara kaynak sağlama ihtiyacına yönelik olarak kaleme alınmış olan kitabın Giriş Kısmında, “Genel Bilgiler”, “Medeni Hukuk’un Kaynakları ve […]

Milletlerarası Tahkim Hukuku Cilt: 1 e-kitap indir

Temmuz 3, 2021 0

Milletlerarası Tahkim Hukuku Cilt: 1*Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkime İlişkin Hükümleri *Milletlerarası Tahkim Kanunu *Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa-Cenevre Konvansiyonu *New York Konvansiyonuna Göre Yabancı Hakem […]

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu e-kitap indir

Mayıs 17, 2021 0

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu*Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Fihristi *Kısaltmalar *Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Almanca ve Türkçe Madde Metinleri *Türkçe Dizin *Almanca-Türkçe Ceza Muhakemesi Terimleri Sözlüğü

İslam’da Şahsiyet Hakları e-kitap indir

Mayıs 16, 2021 0

İslam’da Şahsiyet HaklarıBu çalışma, İslâm’da şahsiyet haklarının boyutlarını ve ilgili temel kavramları modern hukuk sistematiği çerçevesinde tartışmaktadır.