Ağaçeri Türkmenleri Tahtacılar e-kitap indir

Temmuz 28, 2021 0

Ağaçeri Türkmenleri TahtacılarTürk Aleviliğine mensup, Ağaçeri Türkmenlerinin torunları olan Tahtacılar arasında özellikle Ali’nin Tanrılığını vurgulayan mitolojilerde Şamani motif zenginliği mevcuttur. Ali’nin gelecekte meydana gelecek olayları […]

Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz e-kitap indir

Temmuz 26, 2021 0

Gelenekten Geleceğe Örf ve AdetlerimizTürkiye’nin iktisadî açıdan günden güne gelişmesine rağmen sosyal hayattaki olumsuzlukların toplum yapımızda maalesef maddî ve manevî bir çözülmeyi ve yabancılaşmayı beraberinde […]

Dini ve Etnik Kimlikleriyle Nusayriler e-kitap indir

Temmuz 21, 2021 0

Dini ve Etnik Kimlikleriyle NusayrilerNusayriler/Arap Alevileri, çok farklı inanç ve etnik kimliği bünyesinde barındıran ülkemizde, inançsal örgütlenmelerinin gizliliğinden dolayı yıllarca farklı anlaşılmış ve önyargıları aşamayan […]

Antropoloji ve Modern Yaşam e-kitap indir

Haziran 26, 2021 0

Antropoloji ve Modern YaşamAmerikan antropolojisinin kurucularından Franz Boas Antropoloji ve Modern Yaşam adlı eserin Türkçe çevirisiyle ilk kez okuyucu karşısına çıkıyor. Modern antropolojinin öncüsü Boas’ın […]

Entelektüel: Sürgün Marjinal Yabancı e-kitap indir

Mayıs 29, 2021 0

Entelektüel: Sürgün Marjinal YabancıDüşünceyle arası zaten hiçbir zaman hoş olmamış bu topraklarda, düşünceyi ve onu cisimleştiren entelektüeli “terörize ederek etkisizleş-tirmeyi amaçlayan”, doğrudan doğruya “vatan hainliği” […]