Kürdoloji Yalanları e-kitap indir

Nisan 13, 2021 0

Kürdoloji YalanlarıHer halkın, her devletin resmi tarih tezleri bazı abartı ve çarpıtmalardan nasibini almıştır. Devlet kuramamış, devleti olmamış halkların tarihlerinde ise abartı ve çarpıtmalar birbirine […]

Kültür ve Dil e-kitap indir

Nisan 13, 2021 0

Kültür ve DilTürk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ilkelerden hareket etmenin tabii neticesi olarak ayrı neticelere varmaktadır. Ayrı ilkeleri belirleyen temel […]

Türklerin Kültür Kökeni e-kitap indir

Nisan 7, 2021 0

Türklerin Kültür KökeniTürkler tarihleri boyunca köklerini kendi yüce değerlerinden alan büyük bir kültür hazinesi meydana getirmişlerdir. Değişik coğrafyalarda, farklı topluluklarla bir arada kardeşçe yaşamlarını sürdürürlerken […]

Türklük Bilgisine Giriş e-kitap indir

Nisan 6, 2021 0

Türklük Bilgisine GirişTürklük Bilgisi (Türkoloji), Türk halklarının en eski zamanlarından bugüne kadarki tarihi, bu halkların oluşumu ve bilhassa dilleri ve metinleri üzerine durur. Elinizdeki kitap […]

Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim e-kitap indir

Nisan 5, 2021 0

Kavramdan Pratiğe: Medya ve TüketimÜzerine çok tartışılan bir kavram olan tüketimin işaret ve sembollerle örülmüş biçeminin pratik yaşamdaki yansımalarınınanlamlandırılması, tüketim üzerine yapılan çalışmaların odak noktasında […]

Büyük Türkiye Rüyası e-kitap indir

Nisan 5, 2021 0

Büyük Türkiye RüyasıBüyük Türkiye, Rüyası, Mehmet Kaplan’ın inandığı temel kıymetler çerçevesinde sosyal ve kültürel meselelerimize eğilen yazılarından meydana gelmiştir.

Artropodoloji e-kitap indir

Mart 21, 2021 0

Artropodoloji1.Artropodolojiye Giriş Taksonomi2. Kök Altı: Crustacea -Kök Altı: Myrıapoda3. Kök Altı: Hexapoda4. Kök Altı: Chelıcerata Sınıf: Arachnıda

Türk Efsaneleri Cilt 1-2 e-kitap indir

Mart 13, 2021 0

Türk Efsaneleri Cilt 1-2İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekânları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları […]

Ayakkabı Kitabı e-kitap indir

Mart 11, 2021 0

Ayakkabı KitabıElinizdeki kitap, Türk kültüründe ayakkabı konusunu irdelemeyi hedefleyen uluslararası bir toplantının ürünüdür. “Ayakkabı” konusunu veya maddi kültürü ilgilendiren herhangi bir ögede birkaç açıdan yaklaşabiliriz: […]

Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası e-kitap indir

Mart 6, 2021 0

Popüler Kültür ve Hayat MecmuasıDönemin ideolojisinin taşıyıcısı popüler kültür dergilerinin Türkiye’deki öncülerinden Hayat mecmuası bir kuşağı peşinden sürüklemiş bir dergidir. İçeriğinde birçok konuyu barındıran, teknik […]