Sanatın Öyküsü (Cep Boy) e-kitap indir

Sanatın Öyküsü (Cep Boy)
Sanatın Öyküsü, bugüne kadar yayımlanmıþ sanat kitapları arasında en tanınmıþ olanlarından biridir. Bilinen ilk maðara resimlerinden, günümüzün deneysel sanatlarına kadar geniþ bir dönemi ele alan önemli bir baþlangıç kitabı olarak, yayımlandıðı günden beri rakipsizdir. Prof. Gombrich, sanat alanındaki derin bilgisini, sanat çalıþmalarına duyduðu sevgi ile birleþtirip aktarabilen gerçek bir usta olarak kabul edilmektedir. Sanatın Öyküsü’nün dünya çapında kazandıðı büyük baþarı, anlatımındaki yalınlıða ve açıklıða dayanır. Yazar amacını, “daha iddialı çalışmaların sayfalarını dolduran çok sayıdaki isim, dönem ve üslupla anlaşılabilir bağlantılar kurabilmek” olarak tanımlar. Gombrich, görsel sanatların psikolojisi konusundaki bilgilerini de kullanarak, sanat tarihini, “içindeki her eserin geçmiþle bir bað kurup, geleceðe iþaret ettiði, sürekli iç içe geçen ve deðiþen gelenekler dizisi” ve “bugünü piramitlerin çaðına baðlayan canlı bir zincir” olarak görmemizi saðlamıþtır. Sanatın Öyküsü, yeni cep boy formatında, sanata yeni baþlayanlar için ilk seçenek olma özelliðini sürdürmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*