Yaşayan Dünya Dinleri e-kitap indir

Yaşayan Dünya Dinleri
Kitapta başta İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Budizm gibi dinler olmak üzere günümüzde yaygın olan dinsel geleneklerle Maniheizm ve eski Arap dini gibi günümüzde müntesibi kalmamakla birlikte çeşitli Orta Doğu inançlarının anlaşılmasına katkıda bulanan inanç sistemleri konu edilmiştir. Eserde söz konusu İslam dışı dinler; inanç esasları, ibadet anlayışları ve tarihsel gelişimleri İslam`la kıyaslanmadan ele alınmaktadır. eserin inceleme alanı ağırlıklı olaral İslam`la kıyaslanmadan ele alınmaktadır. Eserin inceleme alanı ağırlıklı olarak İslam dışındaki dinler olduğundan, İslam dinine ana hatlarıyla yer verilmiş, ayrıntılara girilmiştir. Ele alınan konular işlenirken sade bir üslubun kullanılması dikkat edilmiştir. Bununla birlikte ele alınan konularda, bilimsel hasasiyete de rivayet edilmiştir. Alanlarında uzman kişilerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada, her araştırmacı kendi uzmanlık alanına yönelik bölümü ya da kısmı almıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*